Poradnia zdrowia psychicznego we Wrocławiu

Poradnia zdrowia psychicznego we Wrocławiu

Psychiatra Wrocław

Poradnia Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu udziela kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ambulatoryjnej i leczenia osób z różnorodnymi problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego.

Psychiatra w DCG wspiera osoby i/lub pary cierpiące na niepłodność i starające się o dziecko, osoby po poronieniach, w depresji poporodowej czy z lękiem przed naturalnym porodem.

Nasza poradnia psychiatryczna specjalizuje się również w leczeniu:

 • depresji, depresji poporodowej,
 • schizofrenii,
 • choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • nerwicy,
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń psychicznych,
 • bezsenności,
 • psychozy,
 • otępienia,
 • zaburzeń koncentracji,
 • uzależnień.

Poród

Zdarza się, że z przyczyn psycho-fizycznych kobiety odczuwają ogromny lęk przed porodem naturalnym. Czasem, mając już złe doświadczenia w tym temacie, kobiety nie wyobrażają sobie ponownie rodzić siłami natury. Zarówno w pokonaniu tego lęku, jak i zdiagnozowaniu głębszych problemów na tym tle, z pewnością pomoże odpowiedni psychiatra.

W skrajnych przypadkach – psychiatra może zdecydować o przeciwwskazaniach do naturalnego porodu i skierować kobietę na cesarskie cięcie. Najczęściej jednak okazuje się, że lęk można wyleczyć, a pomoc psychiatry umożliwia pozbycie się obaw i przykrych wspomnień.Cierpienie i depresja po stracie dziecka

 • Cierpienia pojawiającego się po utracie dziecka niemal nie daje się opisać słowami. Wiele osób, dotkniętych taką sytuacją nie wie gdzie i czy w ogóle może szukać pomocy i wsparcia w niezwykle trudnych chwilach. Skierowanie się do poradni zdrowia psychicznego jest pierwszym krokiem, który umożliwia przezwyciężenie cierpienia i depresji, a także pozwala na „powrót do życia”.
 • Trudne przeżycia związane z utratą dziecka dotyczą również kobiet, które poddały się zabiegowi aborcji. Powrót do życia, a także walka o dalsze chęci posiadania potomstwa to niektóre z wyzwań, które czekają osoby po aborcji. Im, a także ich rodzinom wsparcia udzieli poradnia zdrowia psychicznego.

Życie po porodzie

 • depresja poporodowa
  Zarówno według klasyfikacji DSM-IV, jak i ICD-10 depresja poporodowa pojawia się w ciągu pierwszych tygodni po urodzeniu dziecka. Jednak wielu badaczy i klinicystów zajmujących się tą tematyką podkreśla, że epizod depresji może pojawić się w ciągu pierwszego roku od porodu (Nylen, Moran, Franklin, O’Hara, 2006): 10% kobiet doświadcza depresji w 8. tygodniu po urodzeniu dziecka, a 22% – gdy dziecko ma około 12 miesięcy.

  Ze zjawiskiem depresji poporodowej mierzy się nie tylko sama kobieta, ale również jej najbliższe otoczenie: partner, rodzice, dzieci. Poradnia zdrowia psychicznego w DCG oferuje kompleksową opiekę dla wszystkich członków rodziny osoby dotkniętej depresją poporodową.
 • dzieci niepełnosprawne / obciążone chorobowo
  Rodzice dzieci, które urodziły się z niepełnosprawnościami lub innym obciążeniem chorobowym często również potrzebują wsparcia – tak psychicznego jak i edukacyjnego. Zrozumienie ich problemów jest kluczowym elementem terapii i pozwala na podjęcie stosownych kroków dla wsparcia w trudnych chwilach.

Poradnia świadczy usługi osobom pełnoletnim, dotkniętym zaburzeniami czynności psychicznych.


W poradni są stosowane procedury medyczne w zakresie diagnostyki psychiatrycznej i diagnostyki psychologicznej, farmakoterapii i innych form terapii biologicznej, działań konsultacyjnych i edukacyjnych, psychoterapii indywidualnej.