Badania prenatalne na NFZ we Wrocławiu

W ciągu ostatnich lat w opiece nad kobietą ciężarną nastąpił niesamowity przełom. Dziś płód staje się pacjentem, a możliwości współczesnej medycyny sprawiają, że wiele chorób u dziecka można rozpoznać nawet w łonie matki.

Program badań prenatalnych refundowany przez NFZ obejmuje podstawową diagnostykę płodu u kobiet powyżej 35. roku życia, a także u młodszych pacjentek, u których, z racji wywiadu, istnieją uzasadnione obawy o stan zdrowia dziecka.

W Polsce proponuje się inwazyjne badania prenatalne głównie kobietom powyżej 35. roku życia. Dzieje się tak, ponieważ największe ryzyko wystąpienia zespołu Downa dotyczy ciąż u starszych matek. Niestety, aż 70% dzieci obarczonych tą chorobą rodzą matki, które nie ukończyły jeszcze 35-go roku życia. Paradoks? Nie, po prostu 95% dzieci rodzi się matkom młodszym, które często nie maja pojęcia, co im grozi.

W krajach zachodniej Europy od lat funkcjonują bezpieczne badania nieinwazyjne. Teraz są dostępne także w Polsce. Analiza biochemiczna krwi matki oraz badanie USG przeprowadzone przez specjalnie przeszkolonego w tym zakresie lekarza,  umożliwiają rozpoznanie większości chorób płodu, z których wiele można leczyć zaraz po urodzeniu, a niektóre nawet przed urodzeniem dziecka. Właściwa i wczesna diagnoza ma ogromne znaczenie dla losów ciąży i w pełnym zakresie dostępna jest także w DCG. Nieinwazyjnym badaniom prenatalnym może poddać się każda kobieta w ciąży, dla której ważny jest spokój i poczucie pewności co do stanu zdrowia nienarodzonego jeszcze dziecka.

Wady wrodzone oraz inne poważne choroby występują u ponad 3% noworodków. Wiele z nich można rozpoznać podczas nieinwazyjnych badań prenatalnych. Ponieważ badania przeprowadzane w czasie ciąży nie wiążą się z żadnym ryzykiem powikłań i są one całkowicie bezpieczne zarówno dla płodu jak i dla matki, powinno się je wykonywać u każdej ciężarnej kobiety.