Badanie I, II, III trymestru ciąży

I TRYMESTR

Pierwszy trymestr ciąży to czas, kiedy powstają wszystkie układy i narządy wewnętrzne płodu. Jest to zarazem okres, kiedy rozwijające się życie jest najbardziej wrażliwe na wszelkie czynniki mogące potencjalnie zaburzyć jego rozwój. Aby mieć pewność co do prawidłowego rozwoju płodu, w pierwszych miesiącach ciąży zaleca się kobietom wykonanie badań prenatalnych, które są dwuetapowe.

Podczas pierwszego z nich (między 10. a 11. tygodniem ciąży) pobiera się krew, aby wykonać tzw. test PAPP-A, natomiast w drugim etapie (między 12. a 13. tygodniem + 6 dni) wykonuje się genetyczne badanie USG. Naszym Pacjentkom proponujemy dwa rodzaje pakietów badań. W przypadku badań refundowanych przez NFZ zawsze wykonujemy dwa etapy, a więc pełne badanie (test PAPP-A i USG), które daje 97% pewności, że ciąża rozwija się prawidłowo. W przypadku badań prywatnych Pacjentki mają do wyboru wykonanie pełnego badania, w skład którego wchodzą: badanie krwi (Test PAPP-A) i badanie USG genetyczne, albo tylko wykonanie samego badania USG, dającego 80% pewności co do tego, że płód rozwija się prawidłowo.

Badanie USG I trymestru trwa około 20-30 minut i zawsze jest wykonywane przy zastosowaniu sprzętu najwyższej klasy, przez doświadczonego lekarza specjalistę, który posiada certyfikat FMF (The Fetal Medicine Foundation). Dzięki odpowiedniej aparaturze jesteśmy w stanie zbadać dokładnie parametry pęcherzyka ciążowego i żółtkowego, grubość fałdu karkowego (NT), obecność kości nosowej (NB), zarys i wymiary poszczególnych organów płodu, pracę jego serca oraz długość kości udowych. Wyniki uzyskane z testu PAPP-A i USG genetycznego wprowadzamy następnie do programu komputerowego, który opierając się o statystyczne bazy populacyjne, oblicza ryzyko wystąpienia najczęstszych wad. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykryć u płodu takie choroby genetyczne, jak: zespół Downa, Edwardsa i Patau, a także wady wrodzone, do których należą przede wszystkim: bezmózgowie, wady serca, rozszczep wargi albo kręgosłupa, wodogłowie i karłowatość. Jeżeli okazuje się, że wszystkie analizowane parametry są w normie, wówczas lekarz informuje Pacjentkę o bardzo niskim ryzyku wystąpienia wad genetycznych u płodu. Ewentualne nieprawidłowości stanowią natomiast podstawę do dalszych, inwazyjnych badań prenatalnych, które mogą mieć miejsce wyłącznie na zalecenie lekarza i za zgodą pacjentki.  W takim przypadku specjalista zawsze szczegółowo omawia i wyjaśnia Pacjentce, na czym polega wykonanie amniopunkcji, biopsji trofoblastu albo kordocentezy tak, aby mogła świadomie zdecydować o poddaniu się tego rodzaju badaniom.

 

II TRYMESTR (badanie połówkowe)

Badanie USG II trymestru wykonywane jest w 20-22. (+6 dni) tygodniu ciąży. Jest bardzo ważne dla każdej mamy, ponieważ w tym czasie można ocenić rozwój płodu, ilość płynu owodniowego oraz lokację łożyska. Jednocześnie w tym momencie najłatwiej jest zdiagnozować ewentualne wady mięśnia sercowego.

Podczas badania specjalista sprawdza podstawowe parametry dziecka, czyli: czynność serca, ruchy płodu, ułożenie dziecka, łożysko, pępowinę, płyn owodniowy. W dalszej części ocenia rozwój płodu, czyli: głowę, mózg, szyję, kręgosłup, klatkę piersiową, serce, pnie tętnicze, ścianę przednią jamy brzusznej, żołądek, przewód pokarmowy, nerki, pęcherz, kończyny górne, kończyny dolne oraz szkielet dziecka. Jeśli jest to możliwe, określa również płeć dziecka.

Wynik USG połówkowego daje odpowiedź na pytanie czy dziecko odpowiednio rośnie i nie ma wad anatomicznych oraz czy szyjka macicy nie rozwiera się przedwcześnie. W razie niepokojących objawów przyszła mama może razem z lekarzem zaplanować leczenie dziecka jeszcze w swoim łonie, a także dalsze prowadzenie ciąży oraz miejsce porodu  w zależności od potrzeby zdrowia dziecka.

 

III TRYMESTR

Badanie wykonywane w trzecim trymestrze służy ocenie prawidłowego wzrastania płodu. W tym badaniu dodatkowo można precyzyjniej ocenić narządy, co do których mogły pojawić się wątpliwości przy wcześniejszym badaniu.

Badanie III trymestru służy także bardzo ważnemu aspektowi - kontroli serca dziecka. Pozwala wykryć ewentualne wady, które nie były uwidocznione we wcześniejszych badaniach. Dzięki precyzyjnemu sprzętowi najwyższej klasy oraz wykwalifikowanemu specjaliście możliwe jest wykrycie nawet niewielkich wad serca. Przyszłej mamie daje to niepowtarzalną możliwość podjęcia odpowiednich kroków jeszcze przed narodzinami dziecka.

W przypadku wykrytej wady pacjentka kierowana jest do specjalistycznych ośrodków referencyjnych, gdzie noworodek ma zapewnioną opiekę dostosowaną do swojej choroby już od pierwszych chwil życia. W momencie wykrycia wad zagrażających życiu dziecka, bardzo często możliwe jest wykonanie zabiegów jeszcze w łonie matki.