Przetoka okołoodbytnicza

Nieprawidłowości występujące na połączeniu między skórą, a kanałem odbytowym noszą nazwę przetoki odołoodbytniczej lub przetoki odbytu. Najczęściej otwory umiejscowione są w najbliższej okolicy odbytu. Niekiedy diagnozuje się nieprawidłowości w pachwinach, na pośladkach lub nad kością guziczną. Zmiany, często wywołujące wstyd, najczęściej dotykają mężczyzn między czterdziestym a pięćdziesiątym rokiem życia. Co warto dodać, przetoka okołoodbytnicza może też dotknąć młodsze i starsze osoby, w tym także kobiety w różnym wieku. Na szczęście codzienny komfort i spokój oraz zdrowie łatwo odzyskać dzięki prostemu zabiegowi.
Zanim zostanie przeprowadzony zabieg wpływający nie tylko na zdrowie, ale także na komfort życia, specjalista analizuje przyczyny pojawienia się przetoki. Najczęściej przetoka okołoodbytnicza rozpoznawana jest u osób, które wcześniej cierpiały na ropień odbytu. Niestety zabieg usunięcia ropnia przeprowadzony zgodnie ze sztuka lekarską, może zmienić się w przetokę, będącą kolejnym, poważniejszym stadium chorobowym. Do innych chorób powiązanych z przetoką okołoodbytniczą należą między innymi nieswoiste zapalenia jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy też choroba Leśniewskiego-Crohna. Ponadto przetoka odbytu może łączyć się z chorobami nowotworowymi, gruźlicą, zapaleniem uchyłków jelita grubego oraz występować po zabiegach proktologicznych. Przetoka okołoodbytnicza u kobiet bywa diagnozowana po zabiegach i operacjach ginekologicznych. Kolejną grupą chorób przyczyniających się do powstania tej choroby są zakażenia ogólnoustrojowe, w tym HIV oraz niektóre choroby weneryczne.


Samodzielne rozpoznanie przetoki przez chorego nie jest trudne. Sygnałami, że pora udać się do specjalisty, są silne bóle w okolicach odbytu (ze zwiększonym natężeniem podczas wypróżniania się oraz kaszlu) i okresowe lub stałe wydzieliny o charakterze ropno-śluzowym. Ponadto dolegliwościom często towarzyszy uporczywy świąd i wilgoć.

W wielu przypadkach przetoka łączy się z ropniem odbytu, który został wcześniej nacięty lub uszkodzony lub z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, dlatego decyzja o zabiegu poprzedzona jest dokładnym wywiadem z pacjentem.
Kolejny krok to badanie fizykalne, podczas którego specjalista odnajduje ujście przetoki oraz analizuje zgrubienia odpowiadające za jej przebieg. Żeby potwierdzić przetokę, w odbyt wprowadzany jest cienki wziernik na głębokość około 10 cm. Badanie jest całkowicie bezbolesne.
Leczenie przetoki odbytu na ogół odbywa się chirurgicznie. W zależności od jej rodzaju i umiejscowienia stosuje się fistulotomię (rozcięcie kanału przetoki), fistulektomię (wycięcie przetoki) lub inne metody (klej tkankowy, plastyka)