Zespół - Położne i pielęgniarki

Ewa Mika
Pielęgniarka oddziałowa

Renata Hanc
Położna

Ewa Nowicka
Pielęgniarka

Grażyna Kaczmarek
Pielęgniarka