Testy genetyczne we Wrocławiu

Bezinwazyjne testy genetyczne

 

Wiemy, że nienarodzone dziecko jest najważniejsze dla ciężarnej pacjentki, a troska o jego zdrowie jest dla niej sprawą priorytetową. Na szczęście medycyna nieustannie idzie naprzód, dlatego dla spokoju i komfortu przyszłych matek, wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom, oferując nowoczesne, w 100% bezpieczne metody badań – bezinwazyjne testy genetyczne.

W naszym Centrum wykonujemy 4 rodzaje testów genetycznych:

 • Test SANCO
 • Test HARMONY
 • Test NACE
 • Test PANORAMATest SANCO

Test SANCO jest nowoczesnym osiągnięciem w dziedzinie medycyny, które pozwala na wykrycie wielu różnych wad wrodzonych w jednym tylko badaniu. Do jego przeprowadzenia potrzebne będzie tylko pobranie krwi. Badanie można wykonać od 10. do 24. tygodnia ciąży.

Dzięki testowi SANCO można określić ryzyko wystąpienia zespołów: Downa, Edwards’a, Patau i kilkunastu innych chorób, których nie da się zdiagnozować inaczej. Test charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością przekraczającą 99,5%. W przeciwieństwie do inwazyjnego testu genetycznego, nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji wewnątrzmacicznych. Co więcej,  pozwala także określić płeć dziecka, wykrywa aneuploidie chromosomów płci (utrata jednego lub więcej chromosomów) i mikrodelecje chromosomowe (utrata fragmentu chromosomów).

Powinnaś wykonać test genetyczny SANCO, jeśli:

 • wyniki badań biochemicznych i ultrasonograficznych w I i II trymestrze ciąży wskazują na duże ryzyko wystąpienia wad płodu,
 • masz przeciwwskazania do inwazyjnych badań prenatalnych,
 • poddałaś się zabiegowi zapłodnienia in vitro.

Co więcej, jeżeli test SANCO wykaże wysokie ryzyko występowania wad u płodu, dajemy gwarancję wykonania amniopunkcji przyspieszoną metodą QF – PCR za darmo.

Oferujemy dwie wersje testu:

 • SANCO – podstawową (zakres: Trisomie 21, 18, 13 + Płeć płodu + Aneuploidie X, Y) w cenie 2400 zł
 • SANCO PLUS – rozszerzoną (zakres: Trisomie 21, 18, 13 + Płeć płodu + Aneuploidie X, Y + Panel mikrodelecji: DiGeorge’a, Angelmana, Pradera-Williego, delecja 1p36, Wolfa-Hirschhorna i Cri-du-chat + analiza liczby wszystkich pozostałych chromosomów) w cenie 3000 zł
 • oraz możliwość uzupełnienia badania o oznaczenie obecności antygenu RhD u płodu w cenie 350 zł.


Test HARMONY

Test pozwala wcześnie zdiagnozować zespół Downa, nie wykluczając także innych trisomii płodu.

Wykonuje się go od 10. tygodnia ciąży.

Opcjonalnie umożliwia określenie płci płodu i wykrywa zaburzenia chromosomów płciowych (X,Y). Jest na tyle skuteczny, że wykrywa 99% przypadków trisomii 21 u płodu, a odsetek wyników fałszywie dodatnich jest mniejszy niż 0,1%.

Test Harmony różni się od innych testów genetycznych tym, że został opracowany na podstawie najnowszych osiągnięć w zakresie nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Podobnie jak we wcześniejszym teście, do wykonania badań wystarczy pobranie krwi.

W  porównaniu do innych, nieinwazyjnych przesiewowych badań wad genetycznych płodu dla trisomii 21 wskaźnik wyników fałszywie dodatnich dochodzi w ich przypadku do 5%, a odsetek wyników fałszywie ujemnych aż do 30%, co może niepotrzebnie zaniepokoić przyszłych rodziców.

Odsetki wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych w przypadku testu Harmony są znacząco niższe.

Wykonaj test Harmony, jeśli:

 • poddałaś się zapłodnieniu in vitro,
 • jesteś w ciąży bliźniaczej (dwupłodowej) z naturalnego poczęcia oraz ciąży poczętej po implantacji własnej komórki jajowej.

Test nie określa ryzyka mozaikowatości, częściowych trisomii lub translokacji.

Test Harmony jest testem laboratoryjnym opracowanym i wykonywanym przez laboratorium kliniczne Ariosa Diagnostics (San Jose, USA), certyfikowane przez CLIA i akredytowane przez CAP.

 

Cena testu Harmony to 2300 zł


Test NACE
®

Testy NACE® pozwalają na wczesne wykrycie w komórkach płodu aberracji liczbowych chromosomów i mikrodelecji (zakres analizy zależy od wybranej opcji testu). Diagnostyka tego rodzaju może być przeprowadzona już po ukończeniu 10. tygodnia ciąży. Badanie nie jest obciążone ryzykiem komplikacji, wykorzystuje technikę molekularną – NGS (next- generation sequencing) – opartą na masowym, równoległym sekwencjonowaniu genomowego DNA.

NACE® pozwala na określenie wystąpienia trisomii chromosomów 13, 18, 21 oraz aberracji liczbowych chromosomów płci (X, Y), umożliwia wykrycie aberracji wszystkich chromosomów oraz zespołów mikrodelecyjnych: DiGeorge’a (delecja 22q11.2) , Angelmana,  Pradera-Williego (delecja 15q11.2), delecja 1p36,  Wolfa- Hirschhorna (delecja 4p16.3), cri du chat (delecja 5p15.2).

Wykonaj test NACE, jeśli:

 • ukończyłaś 35, rok życia;
 • w badaniu USG płodu wystąpiły nieprawidłowości;
 • wyniki badań biochemicznych sugerują ryzyko wystąpienia aneuploidii (miedzy 1/100 a 1/1000);
 • są przeciwwskazania do amniopunkcji;
 • występuje obciążony wywiad rodzinny (urodzenie dziecka z zespołem Downa, nosicielstwo translokacji zrównoważonej).

Badanie umożliwia wczesną – po ukończeniu 10. tygodnia ciąży  – ocenę pod kątem ryzyka najczęstszych wad chromosomowych płodu. Jest też rozwiązaniem dla pacjentek, które z uwagi na wiek ciąży (pow. 14. tygodnia) nie mogą skorzystać z nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej FMF. W większości przypadków, wyniki potwierdzają, że u płodu nie występują aneuploidie badanych chromosomów, co pacjentkom daje spokój i poczucie bezpieczeństwa podczas ciąży.

Badanie ma wysoką czułość – w kontekście wykrywania zespołu Downa wynosi ona ponad 99%.

Co ważne, w przypadku, gdy Test NACE wykaże wysokie ryzyko występowania wad u płodu dajemy gwarancję wykonania amniopunkcji przyspieszoną metodą QF – PCR za darmo.

W ofercie mamy do wyboru:

1) NACE - Nieinwazyjny Test Prenatalny (13, 18, 21, XY) - 1900 PLN;

2) NACE - Nieinwazyjny Test Prenatalny (wszystkie chromosomy) - 3000 PLN.
Test PANORAMA

Panorama jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym. Już od 9. tygodnia ciąży można otrzymać istotne informacje na temat ciąży: ryzyko pojawienia się u dziecka dodatkowego chromosomu - co związane jest z wystąpieniem poważnych wad rozwojowych. Najczęściej występujące zespoły wad genetycznych to zespół Downa (trisomia 21 chromosomu), zespół Edwardsa (trisomia 18 chromosomu), czy zespół Patau (trisomia 13 chromosomu). Test Panorama pozwala także na określenie płci płodu oraz mikrodelecji w tym zespołu DiGeorge’a.

Według International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD), nieinwazyjne testy prenatalne w tym Panorama są zalecane jako testy przesiewowe dla kobiet w ciąży w każdym wieku. Zespół Downa oraz inne nieprawidłowości chromosomowe są ściśle powiązane z wiekiem matki. Jednak zespoły mikrodelecyjne jak np. Zespół DiGeorga nie są powiązane z wiekiem matki aktualnie, Panorama nie może być analizowana w przypadku:

 • ciąży mnogiej,
 • ciąż pochodzących od dawczyni oocytu lub surogatki,
 • pacjentek, które przechodziły przeszczep szpiku kostnego.

W ofercie mamy do wyboru:

 • test PANORAMA podstawowy 2400 zł
 • test PANORAMA podstawowy 2600 zł
 • test PANORAMA wszystkie chromosomy 2800 zł

Jeśli obawiasz się o zdrowie swojego potomka, koniecznie porozmawiaj z lekarzem na temat wyboru odpowiedniego testu. W przeciwieństwie do inwazyjnych badań prenatalnych, testy proponowane przez nas nie niosą ryzyka uszkodzenia płodu lub poronienia, wykazują się bardzo wysoką skutecznością, są bezbolesne i bezpieczne. A wszystko w trosce o Matkę i Dziecko. Nie czekaj, pamiętaj, że im wcześniej wykonany test, tym szybciej będzie można wdrożyć działania profilaktyczne lub lecznicze w przypadku nieprawidłowości i spersonalizować indywidualną terapię dla Twojego maleństwa.