Zespół - Recepcja i Call-Center

Izabela Konieczna
Kierownik Recepcji

Jessika Miozga
Z-ca Kierownika Recepcji

Krystyna Radwan
Specjalista ds. obsługi pacjenta

Aleksandra Jambroży
Specjalista ds. obsługi pacjenta

Paulina Kwiatkowska
Specjalista ds. obsługi pacjenta