Psycholog prywatnie we Wrocławiu

„Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę”. VIRGINIA SATIR

Aby zadbać o siebie kompleksowo, należy zadbać zarówno o ciało i umysł.

Choroby o podłożu psychosomatycznym stają się bolączką współczesnych czasów. Niewyrażone, tłumione emocje lub chroniczny stres stają się przyczyną wielu dolegliwości fizycznych, które nie znajdują potwierdzenia w badaniach lekarskich. Problemy natury psychologicznej często nie pozwalają także parom na zajście w ciążę. Wciąż niska świadomość społeczna i nieustanne bagatelizowanie roli psychiki w zdrowiu człowieka, przyczynia się do niedoceniania znaczenia chorób, które prowadzą do szeregu uciążliwych objawów takich jak: zaburzenia łaknienia, napady astmatyczne, hiperwentylacja, częste bóle głowy, bóle serca, zaburzenia snu czy zaburzenia seksualne. Nasilenie symptomów, spowodowanych indywidualną wrażliwością i problemami z wczesnego dzieciństwa oraz aktualnie przeżywanych na polu zawodowym czy osobistym uczuć, obniża jakość życia, a czasem prowadzi do całkowitego wycofania się z życia społecznego, w tym depresji.

Na szczęście wiele się zmienia w obszarze zainteresowania sferą psychiczną człowieka. Powstaje wiele kampanii społecznych uwrażliwiających na potrzebę wyrażania emocji, świadome życie. Obserwujemy zaangażowanie znanych ze świata mediów ludzi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i próbują przełamać towarzyszący chorobom i problemom psychicznym wstyd i osłonę tabu. Zaburzenia na tle psychicznym to dolegliwość jak każda inna, którą należy konsultować ze specjalistą, dlatego porada psychologiczna jest tego nieodzowną częścią.

Dostrzegamy wagę sfery psychicznej w życiu każdego z nas, dlatego wzbogaciliśmy skład naszej placówki o osobę psychologa. Szeroki zakres działalności naszego specjalisty dotyczy zróżnicowanych zagadnień życia codziennego i rozmaitych zaburzeń, m.in.: wsparcie psychologiczne w procesie leczenia niepłodności, rozwiązywanie problemów między partnerami poprzez naukę komunikacji (w tym także terapia par i małżeństw), trudności w sferze seksualnej, zaburzenia nastroju i depresja, zaburzenia odżywiania, nerwice i zaburzenia lękowe.

Człowiek to psychofizyczna całość. Bez zdrowej psychiki, ciało nie będzie funkcjonować sprawnie.