Onkologia Wrocław

ONKOLOG WE WROCŁAWIU 

Nasza poradnia Onkologiczna we Wrocławiu specjalizuje się przede wszystkie w diagnostyce, zabiegach chirurgicznych oraz badaniach profilaktycznych. Głównym celem jest wczesne wykrycie ewentualnych schorzeń i nowotworów. W ramach konsultacji onkologicznych wykonywane jest badanie USG, a także przeprowadzane są badania niezbędne do diagnozowania zmian nowotworowych, w tym biopsje cienkoigłowe, gruboigłowe i chirurgiczne pod kontrolą USG. 

W przypadku chorób nowotworowych bardzo ważną rolę odgrywa czas. Istotna jest szybka i precyzyjna diagnostyka, by móc natychmiastowo wdrożyć odpowiednie leczenie. Takie badania zapewnia nasza poradnia onkologiczna. Do badań diagnostycznych należy między innymi biopsja, która pozwala pobrać materiał do dalszego badania cytologicznego lub histopatologicznego. Pobranie materiału biologicznego dokonuje chirurg onkolog z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek. Ze względu na rodzaj uzyskanego materiału oraz metody pobrania wyróżnia się kilka typów biopsji. W naszym Centrum w poradni onkologicznej dostępne są :  

Biopsja cienkoigłowa czyli tak zwana biopsja aspiracyjna (BAC) jest mało inwazyjnym badaniem diagnostycznym. Polega na pobraniu próbki komórek za pomocą cienkiej igły, którą wprowadza się do tkanki. Istotne jest to, że dokonuje się aspiracji zawiesiny komórek wraz z płynem międzykomórkowym zatem pobrane zostają tylko komórki, a nie wycinki tkanek. Taki materiał podlega badaniu cytologicznemu, gdzie patomorfolog ocenia ich wygląd. Taką biopsję wykonuje się bez znieczulenia, ponieważ igła jest na tyle cienka, że badanie jest proste, szybkie i nie występują po nim powikłania. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to biopsja aspiracyjna cienkoigłowa wykonywana pod kontrolą ultrasonograficzną. Jest to najczęściej stosowna metoda gdyż pozwala precyzyjnie pobrać materiał zwłaszcza w przypadku małych zmian. 

Biopsja gruboigłowa polega na wprowadzeniu grubej igły do tkanki i pobraniu wycinka w celu uzyskania kawałka tkanki lub narządu. Pobrany materiał zostaje wysłany do badania histopatologicznego, które wykluczy lub potwierdzi chorobę nowotworową i określi jej stopień zaawansowania. Biopsja gruboigłowa jest wykonywana w przypadku zdiagnozowania guza z podejrzeniem zmian nowotworowych o złośliwym charakterze. Dotyczy to zmian guza piersi, tarczycy, wątroby, zmian podskórnych a także nowotworu węzłów chłonnych. Zazwyczaj badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą USG. Po zabiegu może wystąpić obrzęk lub krwawienie w miejscu nacięcia skóry. 

Biopsja chirurgiczna otwarta stosowana jest przez onkologa w celu wycięcia całej podejrzanej zmiany, bądź guzka wraz z marginesem zdrowiej tkanki. Lekarz chirurg onkolog nacina skórę w celu uzyskania dostępu do podejrzanego obszaru komórek, następnie wypreparowuje zmianę i dokonuje jej wycięcia. Biopsja chirurgiczna to najbardziej inwazyjna metoda, lecz bardzo skuteczna. Metoda ta jest najbardziej czuła, ale wiąże się z największą ingerencją i powikłaniami. Po zabiegu może czasem wystąpić krwiak w miejscu operacji lub zakażenie rany. 

Chirurgiczna procedura biopsji dotyczy również usunięcia guzków piersi w celu diagnozy raka piersi. Ma to na celu wyleczenie lub złagodzenie objawów choroby. Szybka interwencja chirurgiczna ma zasadnicze znaczenie w dalszym przebiegu choroby nowotworowej.  

Onkologia Wrocław 

W ramach poradni Onkologicznej wykonujemy diagnostykę i zabiegi chirurgiczne w trybie ambulatoryjnym wraz z diagnostyką histopatologiczną:

  • biopsja cienkoigłowa (BAC) między innymi: piersi, ślinianek, tarczycy, węzłów chłonnych pod kontrolą USG,
  • biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG,
  • biopsja chirurgiczna węzłów chłonnych pod kontrolą USG,
  • biopsja chirurgiczna(otwarta),
  • diagnostyka histopatologiczna pobranych zmian,
  • usunięcie guzków piersi.
  •  

Należy pamiętać, że skuteczne leczenie opiera się na szybkiej diagnostyce i natychmiastowym wdrożeniu odpowiedniego leczenia. A badania biopsji są jednym z kluczowych badań, które dostarczają ważnych informacji na temat pobranej zmiany. Dzięki nim na przykład lekarz onkolog może wyznaczyć odpowiednią ścieżkę leczenia. Biopsja jest praktycznie bezbolesna, trwa maksymalnie kilkanaście minut i nie należy obawiać się tego badania.

Poradnia onkologiczna we Wrocławiu