Kardiolog Wrocław

Dobry kardiolog prywatnie we Wrocławiu

Kardiolog we Wrocławiu

 

Kardiolog to specjalista, który przede wszystkim rozpoznaje choroby i wady serca (wrodzone i nabyte) oraz choroby układu krążenia. Dokonując analizy badań takich jak EKG, echo serca czy echokardiografia może wdrożyć odpowiednie leczenie oraz nadzorować proces rehabilitacji pacjenta.
Choroby serca i układu krążenia zajmują czołowe miejsce na liście najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Szybkie tempo życia, ciągły stres, niezdrowe jedzenie oraz brak ruchu to główne przyczyny schorzeń sercowych. Liczba chorych na serce wzrasta gdyż nie prowadzą zdrowego stylu życia i zbyt późno zgłaszają się do odpowiedniego specjalisty jakim jest kardiolog.

 

Jakie choroby diagnozuje i leczy kardiolog?

Kardiolog diagnozuje i leczy przede wszystkim takie schorzenia jak:

 • choroba wieńcowa
 • miażdżyca
 • niewydolność serca
 • wrodzone wady serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • dusznica bolesna
 • nadciśnienie tętnicze
 • zapalenie mięśnia sercowego

Ponadto lekarz zajmuje się zaburzeniami pracy zastawek oraz z powikłaniami po przebytym zawale serca.

Kardiolog we Wrocławiu

 

Najczęstsze choroby kardiologiczne:

Nerwica serca – zaburzenie pracy mięśnia sercowego wywołujące ostry ból w klatce piersiowej, kołatanie serca i duszności.
Zawał serca – czyli niedokrwienie mięśnia sercowego, w wyniku czego dochodzi do jego martwicy.
Udar mózgu – to obumarcie części mózgu wskutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Wyróżnia się dwa typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny.
Niewydolność serca – stan, w którym serce nie jest zdolne do pompowania odpowiedniej ilości krwi do narządów naszego organizmu. W efekcie do narządów dociera zbyt mało tlenu niezbędnego do ich funkcjonowania bądź też zbyt dużo krwi zalega w narządach.
Zaburzenia rytmu serca – arytmia, zmiana częstości pracy serca, polega na przyspieszeniu (tachykardia) lub zwolnieniu (bradykardia) w funkcjonowaniu mięśnia sercowego.
Miażdżyca –miejscowe odkładanie się lipidów wewnątrz ściany naczyń oraz powstawaniem blaszki miażdżycowej, co powoduje pogrubienie ściany, zwężenie tętnicy, co prowadzi do znacznego ograniczenia przepływu naczyniowego.
Nadciśnienie tętnicze –to najczęstszy czynnik ryzyka przedwczesnej śmierci na całym świecie. Wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje związek z zapadalnością na choroby układu krążenia (udar mózgu, zawał serca, niewydolność serca), niewydolność nerek.
Choroba wieńcowa – jest wynikiem niedotlenienia komórek mięśnia sercowego. Powoduje wiele objawów po niewystarczającym zaopatrzeniu komórek w tlen oraz substancje odżywcze.

 

Z jakimi dolegliwościami do specjalisty?

Do lekarza Kardiologa powinniśmy się zgłosić jeśli zaobserwujemy u siebie następujące objawy:

 • wrażenie ucisku w klatce piersiowej
 • nierównomierne bicie serca ( kołatanie)
 • duszność i częste omdlenia/zasłabnięcia
 • ból w klatce piersiowej
 • obrzęki kończyn oraz twarzy

Jeśli wspomniane symptomy występują od dłuższy czas, taka wizyt jest niezbędna.

 

Wizyta u kardiologa we Wrocławiu

Konieczny jest wywiad z pacjentem i zapoznanie się z historią przebytych schorzeń oraz zapoznanie się z chorobami występującymi w rodzinie. Następnie wykonuje badania, które stanowią istotną część diagnozowania pacjenta. Oprócz osłuchanie chorego, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, lekarz może wykonać:

 • EKG 
 • echo serca (oceniające budowę oraz funkcjonowanie tego narządu),
 • badanie USG serca

Ponadto może zlecić wykonanie:

 • RTG klatki piersiowe
 • holter EKG lub ciśnieniowy
 • test dopplerowski, dzięki któremu wiadomo jak wygląda przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

Na badania kardiologiczne należy zgłaszać się profilaktycznie raz na rok a zwłaszcza po ukończeniu 50 roku życia.

W Dolnośląskim Centrum Ginekologii i Zdrowia Rodziny oferujemy opiekę medyczną w zakresie kardiologii, a także dostęp do badań diagnostycznych takich jak EKG, USG serca czy badania laboratoryjne.