Kalendarz badań profilaktycznych

Częstotliwość wykonywania badań w określonej grupie wiekowej:

WIEK PACJENTA: 20 - 30 LAT

 • Raz na 2 lata:
  glukoza we krwi, morfologia, OB, badanie ogólne moczu
 • Raz na 3 lata:
  TSH
 • Raz na 5 lat:
  lipidogram, elektrolity

WIEK PACJENTA: 30 - 40 LAT

 • Raz w roku:
  glukoza we krwi, morfologia, OB, badanie ogólne moczu
 • Raz na 3 lata:
  TSH, elektrolity, PSA (mężczyźni)
 • Raz na 5 lat:
  lipidogram

WIEK PACJENTA: 40 - 50 LAT

 • Raz w roku:
  glukoza we krwi, morfologia, OB, badanie ogólne moczu, kał na krew utajoną, PSA (mężczyźni)
 • Raz na 3 lata:
  lipidogram
 • Raz na 5 lat:
  TSH, elektrolity

WIEK PACJENTA: POWYŻEJ 50 LAT

 • Raz w roku:
 • glukoza we krwi, morfologia, OB, lipidogram, TSH, elektrolity, badanie ogólne moczu, kał na krew utajoną, PSA (mężczyźni)