Endokrynologia

Lek. Przemysław Soczomski

Od 5 lat pracuje również w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii. Dzięki pracy i nauce w jednym z najlepszych ośrodków endokrynologicznych w Polsce ma możliwość diagnostyki i leczenia najcięższych i najrzadszych chorób endokrynologicznych, w tym również onkologicznych. Praca w Narodowym Instytucie Onkologii umożliwia pracę naukową, którą skoncentrował głównie na rzadkich chorobach genetycznych związanych z chorobami endokrynologicznymi. Działania te zaowocowały aktywnym udziałem w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacjami naukowymi. Endokrynolog w trakcie specjalizacji