Badania prenatalne USG

Rejestracja na badania prenatalne odbywa się tylko telefonicznie ze względu na obowiązek weryfikacji wieku ciążowego.

Badanie USG 1 trymestru ( 11 - 13 +6 hbd )

BADANIE / USŁUGA Cena
a) USG I TRYMESTRU - GENETYCZNE 
- Ocena anatomii płodu   
- Ocena ryzyka wystąpienia 3 najczęstszych zespołów genetycznych u płodu      
• Trisomia 21 - zespół Downa,     
• Trisomia 18 - zespół Edwardsa,     
• Trisomia 13 - zespół Patau.
300 PLN
b) BADANIE PRENATALNE ZINTEGROWANE WG FMF (The Fetal Medicine Foundation)   
- USG genetyczne   
- Test podwójny     
• PAPPA - białko związane z ciążą,     
• β-HCG - gonadotropina kosmówkowa.
550 PLN


Badanie USG 2 trymestru ( 18hbd - 22hbd )

BADANIE / USŁUGA Cena
a) USG II TRYMESTRU – POŁÓWKOWE   
Dokładna ocena:      
• Anatomii płodu,     
• Ilości wód płodowych,     
• Struktury i lokalizacji łożyska,     
• Biometrii (wzrastania) płodu.
300 PLN
c) nagranie pamiątkowego badania na płytę DVD (3/4D)* 50 PLN

Badanie USG 3 trymestru ( 28hbd - 32hbd )

BADANIE / USŁUGA Cena
a) USG III TRYMESTRU    
- Dokładna ocena:     
• Anatomii płodu,      
• Ilości wód płodowych,     
• Struktury i lokalizacji łożyska,     
• Biometrii (wzrastania) płodu,     
• Budowy oraz pracy serca płodu. ♥
300 PLN
c) nagranie pamiątkowego badania na płytę DVD (3/4D)* 50 PLN


Pozostałe usługi

BADANIE / USŁUGA Cena
Płaskorzeźba (18 – 30 t.c.)** 350 PLN
Pakiet 3 zdjęć pocztówkowych 4D w jakości HDlive** 50 PLN
Ocena przepływów w naczyniach płodowych, biometria i ocena ilości
wód płodowych
180 PLN
Badanie kontrolne 120 PLN
Test SANCO podstawowy (zakres: Trisomie 21, 18, 13 + Płeć płodu + Aneuploidie X, Y) 2400 PLN
Test SANCO PLUS – rozszerzony (zakres: Trisomie 21, 18, 13 + Płeć płodu + Aneuploidie X, Y + Panel mikrodelecji: DiGeorge’a, Angelmana, Pradera-Williego, delecja 1p36, Wolfa-Hirschhorna i Cri-du-chat + analiza liczby wszystkich pozostałych chromosomów) 3000 PLN
Test SANCO RhD 350 PLN
Test HARMONY 2300 PLN
Test NACE (13, 18, 21, XY) 1900 PLN
Test NACE (wszystkie chromosomy) 3000 PLN
SERENITY PLUS - Nieinwazyjny Test Prenatalny (Wszystkie chromosomy) 2700 PLN
SERENITY PLUS - Nieinwazyjny Test Prenatalny (Wszystkie chromosomy, mikrodelecje) 3000 PLN
PANORAMA – podstawowy 2400 PLN
PANORAMA – podstawowy 2600 PLN
PANORAMA – wszystkie chromosomy 2800 PLN
Test NIFTY 2350 PLN

*   Cena obowiązuje przy badaniach II i III trymestru
** Dostępne wyłącznie z innymi badaniami