Badania dla kobiet planujących ciążę

Zalecane badania adresowane są do kobiet świadomie planujących macierzyństwo, a tym samym dbających o zdrowie swoje i przyszłego dziecka.

Badania są  pomocne w ocenie ogólnego stanu zdrowia kobiety, pozwalają rozpoznać źródła ewentualnych problemów z zajściem w ciążę, ale także zmniejszają ryzyko kłopotów związanych z donoszeniem ciąży i urodzeniem zdrowego dziecka.
Nieprawidłowe wyniki badań mogą być pierwszym, niepokojącym sygnałem rozwoju niektórych chorób takich, jak: cukrzyca lub anemia, a także wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych i infekcji, w szczególności tych, związanych z układem moczowo-płciowym.


Dzięki tym badaniom będzie można rozpoznać również ewentualne zakażenia wirusami zapalenia wątroby oraz drobnoustrojami groźnymi dla zdrowia matki i dziecka.
Wykonanie badań z pakietu dla kobiet planujących ciążę, daje szansę przeprowadzenia wcześniejszego leczenia lub wykonania dodatkowych szczepień, tym samym zwiększając szansę na posiadanie zdrowego dziecka i uniknięcie komplikacji w czasie ciąży.

 

Zalecane badania DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ obejmują:

 • Mocz-badanie ogólne
  jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed zajściem w ciążę.
 • OB
  jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.
 • Morfologia krwi
  całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
 • Glukoza
  podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy. Jej wczesne rozpoznanie i prawidłowe leczenie jest niezwykle ważne dla zdrowia ciężarnej i jej przyszłego dziecka.
 • Elektrolity (Na, K)
  rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca lub przedwczesne skurcze macicy.
 • Lipidogram
  szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.
 • Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL)
  zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.
 • Mocznik
  podwyższone wyniki wskazują na choroby nerek.
 • Żelazo
  nieprawidłowy, niski poziom żelaza może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. Wynikiem niedoboru żelaza może być anemia, na początku objawiająca się tylko np. osłabieniem lub złym samopoczuciem, a następnie może być związana z patologią ciąży.
 • Wapń całkowity, fosfor nieorganiczny
  podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki mineralnej, bezpośrednio związanej ze stanem kości. Wstępne badanie w kierunku osteoporozy, która może się nasilić w przebiegu ciąży. Dodatkowo zaburzenie poziomu tych jonów może powodować przedwczesne skurcze macicy. 

 • Magnez
  badanie wykonywane w przypadku objawów, takich jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności. Odpowiedni poziom istotny jest ze względu na prawidłową kurczliwość macicy.
 • Prolaktyna
  podwyższone stężenia tego hormonu mogą być przyczyną problemów z zajściem w ciążę.
 • HBs przeciwciała (anty-HBs)
  badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw żółtaczce typu B, a u osób nieszczepionych wynik dodatni wskazuje na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki.
 • HCV przeciwciała (anty-HCV)
  badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Dodatni wynik podejrzany jest szczególnie w przypadku nieswoistych objawów ze strony jamy brzusznej, jak wzdęcia, bóle brzucha, zgaga oraz żółtaczki.
 • USR
  badanie w kierunku wykrycia zakażenia jedną z chorób wenerycznych (badanie wymagane przed przyjęciem do szpitala).
 • Toksoplazmoza IgG
  badanie pozwalające określić odporność na zakażenie pasożytem Toxoplasma gondii w ciąży. Toksoplazmoza przebyta w ciąży jest bardzo niebezpieczna dla płodu oraz może być przyczyną problemów w przebiegu ciąży.
 • Różyczka IgG
  badanie pozwalające określić odporność na zakażenie wirusem różyczki w ciąży. W przypadku wyniku ujemnego możliwe jest szczepienie przed zajściem w ciążę.
 • Chlamydia trachomatis IgG
  badanie w kierunku zakażenia, które może być przyczyną problemów z zajściem w ciążę, a następnie poronień.
 • CMV IgG
  badanie pozwalające określić odporność na zakażenie wirusem cytomegalii. Zakażenia CMV w trakcie ciąży są bardzo niebezpieczne dla płodu.
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM
  obecność tych przeciwciał może być przyczyną niepowodzeń położniczych (poronień i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu).