Badania dla kobiet dojrzałych 40+

Zestaw badań w tym pakiecie, obok uniwersalnej diagnostyki pozwalającej ocenić funkcjonowanie podstawowych narządów, zawiera także badania istotne dla kobiet obawiających się rozwoju osteoporozy, zaburzeń hormonalnych czy chorób nowotworowych. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np. cukrzycy, anemii, miażdżycy. Mogą być także wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych i infekcji. Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu). W pakiecie znajdują się także badania w kierunku obecności raka: piersi, jajnika i jelita grubego oraz badania hormonalne pomocne w ustaleniu przyczyn ogólnego osłabienia, nerwowości, nadpobudliwości i braku koncentracji.

 

Zalecane badania DLA KOBIET DOJRZAŁYCH 40+ obejmuje:

 • Badanie ogólne moczu
  jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.
 • OB
  jest jednym z podstawowych wskaźników zdrowia organizmu, umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.
 • Morfologia krwi
  to całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
 • Poziom glukoza
  to podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.
 • Poziom Elektrolitów (Na, K)
  badanie to pozwala na rozpoznanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.
 • Lipidogram
  to szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – głównej przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) oraz trójglicerydów.
 • Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL)
  to zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.
 • Mocznik i kreatynina
  to badanie, którego podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.
 • Kwas moczowy
  to badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowymi.
 • Ferrytyna
  to badanie najlepiej oceniające zasoby żelaza w ustroju. Obniżony wynik występuje w niedoborach żelaza, a podwyższony w stanach zapalnych.
 • Wapń całkowity, fosfor nieorganiczny
  to podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Jest niezbędną diagnostyką w kierunku osteoporozy.
 • Magnez
  badanie to wykonuje się w przypadku objawów, takich jak: osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności.
 • hsCRP
  to bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.
 • Badanie kału na obecność krwi utajonej
  badanie to pozwala na wykrycie utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego, nasuwającego podejrzenie m.in. raka jelita grubego.
 • TSH
  badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a niski – jej nadczynność. Choroby tarczycy mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem.
 • FSH
  to ocena poziomu gonadotropiny, hormonu odpowiedzialnego za szereg procesów w organizmie wpływających na prawidłowe działanie układy rozrodczego, w tym zaburzeń miesiączkowania (nieregularnych cykli).
 • Prolaktyna
  to hormonalna diagnostyka zaburzeń miesiączkowania i problemów z płodnością.
 • Osteokalcyna
  to białko tworzące tkankę kostną i zębinę. Badanie poziomu tego białka jest przydatne w ocenie metabolizmu kostnego, istotne w diagnostyce osteoporozy.
 • CA 125*
  to marker nowotworowy związany m.in. z rakiem jajnika.
 • CA 15-3*
  to marker nowotworowy związany m.in. z rakiem piersi.


* wzrost tego markera obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności raka. Po konsultacji z lekarzem wynik należy interpretować w kontekście innych badań i objawów klinicznych.